diëtisten & coaches in eetgedrag

Wat wordt er vergoed?

 

Heb ik recht op vergoeding van dieetbehandeling?

Er is in 2018 een vergoeding van 3 behandeluren vanuit de basisverzekering. De kosten voor behandeling door een diëtist worden op het eigen risico verhaald. Het is afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering of je voor extra vergoeding van dieetbehandeling in aanmerking komt. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden.

Let op! In het geval van enkele chronische aandoeningen is er een uitzondering en worden de kosten niet op het eigen risico verhaald. Zie hiervoor verderop onder ‘Hoe zit het bij diabetes, COPD en hart- en vaataandoeningen?’.

Let op! Een aantal verzekeraars stelt dat een verwijzing van een arts verplicht om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Klik hier voor een overzicht van de verzekeraars en de vergoedingen voor 2016.


Hoe zit het bij diabetes, COPD en hart- en vaataandoeningen?

Voor de chronische aandoeningen diabetes, COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem) en hart- en vaataandoeningen (Cardiovasculaire aandoeningen) is er een uitzondering. De behandeling van deze aandoeningen vindt plaats door een samenwerkende groep van zorgverleners. Dit wordt genoemd: ‘Ketenzorg’ of ‘Gecoördineerde Multidisciplinaire Zorg’. Voor mensen met één van deze aandoeningen wordt dieetbehandeling vergoed uit de basisverzekering. Bij in Balans kun je terecht voor ketenzorg bij diabetes en ketenzorg voor hart- en vaatziekten. Dit kan alleen wanneer je huisarts ook deelneemt aan deze ketenzorg. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden.

 

Heb ik recht op vergoeding van psychosociale begeleiding in eetgedrag?

In geval van emotionele eetproblematiek of een eetstoornis biedt de dietist/coach van In Balans psychosociale geestelijke behandeling in aanvulling op de dieetbehandeling. Deze behandeling wordt door een aantal verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering (alternatieve/aanvullende geneeswijzen).
Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden.


Krijg ik een rekening?

  • Voor dieetbehandeling die vergoed wordt uit de basisverzekering ontvang je geen rekening. In Balans declareert de kosten direct bij je verzekeraar en deze betaalt de rekening aan In Balans.  Het deel van de kosten dat niet vergoed wordt, wordt door de verzekeraar of door In Balans bij jou in rekening gebracht.
  • Dieetbehandelingen die vergoed worden uit de aanvullende verzekering kunnen in de meeste gevallen ook direct door In Balans bij de verzekeraar gedeclareerd worden.
  • Voor psychosociale geestelijke begeleiding krijg je een rekening van In Balans die je zelf betaalt aan In Balans. Wanneer je voor vergoeding in aanmerking komt via de aanvullende verzekering, dien je de rekening  in bij de verzekeraar en deze vergoedt afhankelijk van de polisvoorwaarden
  • Als je geen recht (meer) hebt op een vergoeding dan krijg je een rekening van In Balans en die betaal je zelf aan In Balans.

 

 

Nieuws:

In Balans is per 1 april verhuisd naar Drenthe en heeft met ingang van juli 2018 haar deuren geopend aan de Bruntingerweg 21, te Wijster.
Ik heb ontzettend veel zin om in deze prachtige groene omgeving met clienten samen te werken aan een beter welbevinden en een betere kwaliteit van leven. Ben je nieuwsgierig naar wat ik voor je kan betekenen neem dan eens een kijkje op deze website of neem contact op voor meer informatie.

Je bent van harte welkom!

 

De werkzaamheden van In Balans in gezondheidscentrum Spikvoorde in Deventer zijn per 1 februari 2018 overgenomen door "Dietistenpraktijk Salus". (telefoonnummer 0570 510074